Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ

Αλυσανδράτου Δήμητρα-Ελευθερία:Προ των πυλών οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»


Ενημέρωση από το Τεχνικό Γραφείο Αλυσανδράτου Δήμητρα-Ελευθερία

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»  αναμένεται να προκηρυχθεί στα τέλη Απριλίου και μπορούν να υπαχθούν όλα τα κτήρια με χρήση κατοικίας. Τα κίνητρα που θα δίνει το νέο πρόγραμμα είναι: 

1) η επιδότηση επί των συνολικών δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και
 2) άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών. 
Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την παραπάνω οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών υπολογίζεται να είναι έως 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση ή άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και το ποσό των 25.000 ευρώ, ενώ μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί με 15.000 ευρώ.
Τα ποσοστά επιχορήγησης θα φτάνουν έως και το 70% της συνολικής δαπάνης και θα κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του δικαιούχου. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης το οποίο ξεκινά από το 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά τέκνο.
Τα είδη των κατοικιών που θα μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες αλλά και μεμονωμένα διαμερίσματα.
Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.
Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (καυστήρας-λέβητας, αντλίες θερμότητας κ.ά.) και παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης (ηλιακοί θερμοσίφωνες, boiler κ.ά.)
Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του    Προγράμματος ανά Περιφέρεια.

Το Τεχνικό Γραφείο Αλυσανδράτου Δήμητρα-Ελευθερία σας προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες ώστε να σας βοηθήσει τόσο στην διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» όσο και στην επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων για το ακίνητο σας ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Το σύνολο της αμοιβής μας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα.

Κλείστε ραντεβού και ενημερωθείτε αναλυτικά για το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούστε καθώς και ποιες εργασίες επιδοτούνται ανά κατηγορία. 

Τηλ.: 2674023858Κιν.: 6973189461 Σοφρωνίου Μακρή – Αγία Ευφημία (όπισθεν ΕΛΤΑ Αγίας Ευφημίας )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου